AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

İl İzleme Araştırması Anket Uygulamaları

İl izleme araştırması anketlerinin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar (27 Aralık 2017, 08:00 -  2 Ocak 2017, 24:00)
İl İzleme Araştırması Anket Uygulamaları

ANKETLERİN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ UYARILAR

 

Anketlere girişler https://veri.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır (BAŞINDA MUTLAKA https:// olacak) Bu adreste toplam 5 başlık bulunmaktadır. Özel okullarda uygulanacak ÖĞRETMEN ve OKUL YÖNETİCİSİ anketlerine erişim için iki farklı giriş eklenmiştir (Özel kurum personel girişi, özel kurum okul yöneticisi girişi).

Öğrenci girişi hem özel okul, hem devlet okul için AYNIDIR.

Öğrenci Anketi (Devlet okul ve özel okul tek giriş):

Öğrenci anketine girişler için 3 bilgi gereklidir:

1- Öğrencinin T.C. kimlik nosu

2- Birinci derece yakınının (anne, baba, kardeş) T.C. kimlik nosu

3- Öğrencinin nüfus cüzdanı seri nosu (Örnek: L11786984)

 

Özel okul OKUL YÖNETİCİSİ ve ÖĞRETMEN girişi:

Her iki ankete girişler için 3 bilgi gereklidir:

1- Kişinin T.C. kimlik nosu

2- Birinci derece yakınının (anne, baba, kardeş, çocuk) T.C. kimlik nosu

3- Kişinin nüfus cüzdanı seri nosu (Örnek: L11786984)

 

Devlet okulu OKUL YÖNETİCİSİ ve ÖĞRETMEN girişi:

Her iki ankete girişler personelin MEBBİS kullanıcı adı ve şifresiyle yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Tüm anketlerde sisteme kullanıcı adı ve şifreyle girildikten sonra 10 dakika içinde KAYDET butonuna basılıp anketin kaydedilmesi gerekmektedir. 10 dakika içinde anket kaydedilmezse girilen bilgiler kaybolacak, kişi anketi baştan itibaren cevaplamak zorunda kalacaktır.

Kaydet butonuna basıldıktan sonra kalınan yerden devam edilebilir.

Bu nedenle özellikle öğrencilerimize bu konunun sınıf rehber öğretmenleri tarafından hatırlatılması gerekmektedir


 ÖĞRENCİ ANKETİ

 1.  Bu anket İl izleme araştırmasına katılan ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı olan resmî ve özel ortaokulların 5. sınıf öğrencileri tarafından doldurulacaktır.

2.  Öğrenciler https://veri.meb.gov.tr adresinde yayınlanan il izleme araştırması öğrenci anketine T.C. kimlik numaraları ve nüfus cüzdanı seri no bilgileri ile giriş yapacaktır.

3.  Ankete girişler 27 Aralık 2017  tarihi saat 08:00´da başlayıp. 5 Ocak 2017 tarihi saat 24:00´da sona erecektir.

4.  Öğrenciler anketi sınıf rehber öğretmenlerinin rehberliğinde dolduracaktır. Bu amaçla hazırlanan ilizleme araştırması öğrenci anketi kılavuzu, araştırmaya katılan 5. sınıf rehber öğretmenlerine dağıtılacaktır.

5.  Anketler bilgisayar ortamında  (cep telefonu ve tablet dahil) doldurulacağı için internet bağlantısı olan yeterli sayıda bilgisayarınhazır hale getirilmesindenokul yönetimi sorumludur.

 

 ÖĞRETMEN ANKETİ

 1.  Bu anket İl izleme araştırmasına katılan ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı olan resmî ve özel ortaokullarda görev yapan ve 5.Sınıfların dersine giren fenbilimleri, matematik ve Türkçe öğretmenleri tarafından doldurulacaktır.

2.  Öğretmen anketi  https://veri.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak, öğretmenlerimiz ankete  MEBBİS kullanıcı adı ve şifreleri ilegiriş yapacaktır.

3.  Ankete girişler 27 Aralık 2017  tarihi saat 08:00´da başlayıp. 5 Ocak 2017 tarihi saat 24:00´da sona erecektir.

4.  Öğretmen anketinde yeralan tüm soruların cevaplanması zorunludur. Boş  bırakılan soru olduğunda sistem anketi kaydetmeyecektir. Anketin cevaplanma süresi yaklaşık 30 dakikadır.

5.  Anketler bilgisayar ortamında  veya ceptelefonu ve tabletbilgisayar ile giriş yapılarak da doldurulabilir.

 

 OKUL YÖNETİCİSİ ANKETİ

 1.  Bu anket İl izleme araştırmasına katılan ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı olan resmî ve özel ortaokullarda görev yapan okul yöneticileri (okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı)  tarafından doldurulacaktır.

 2.  Okul yöneticisi anketi  https://veri.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak, okul yöneticilerimiz ankete MEBBİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapacaktır.

 3.  Ankete girişler 27 Aralık 2017  tarihi saat 08:00´da başlayıp. 5 Ocak 2017 tarihi saat 24:00´da sona erecektir.

 4.  Okul yöneticisi anketinde yer alan tüm soruların cevaplanması zorunludur. Boş  bırakılan soru olduğunda sistem anketi kaydetmeyecektir. Anketin cevaplanma süresi yaklaşık 20 dakikadır.

 5.  Anketler bilgisayar ortamında  veya ceptelefonu ve tablet bilgisayar ile giriş yapılarak da doldurulabilir.

 

İL İZLEME ARAŞTIRMASI ÖĞRENCİ ANKETİ (5. SINIF) KILAVUZU


Değerli Öğretmenimiz,

Bu kılavuzda Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanan öğrenci anketinin 5. sınıf öğrencilerimiz tarafından doldurulması ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Öğrencilerimizin ankete vereceği cevaplar, öğrenme kazanımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, sizden bu kılavuzda yer alan bilgilerden yararlanarak, anketi cevaplamaları esnasında öğrencilerimizin tereddüt edebileceği sorularda rehberlik etmeniz beklenmektedir. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Bu bölümde öğrencilerimizin kişisel bilgileri ile ilgili sorular yer almaktadır. Anne-baba ile ilgili sorular haricinde tüm soruların doldurulması anketin tamamı için zorunludur. Boş bırakılan soru olduğunda sistem anketi kaydetmeyecektir.

 

Soru 1- Kiminle birlikte yaşıyorsunuz?

 

Öğrenci eğitim-öğretim yılı süresince kiminle birlikte kalıyorsa ona göre cevap verecektir. Yatılı bölge ortaokulunda okuyan öğrencilerimiz “Diğer (Yurt, pansiyon vb.)” seçeneğini işaretleyecektir.

 

Soru 2- Kaç kardeşiniz var (kendiniz hariç)?

 

Kardeş sayısına öğrencinin kendisi dâhil değildir. Diğer bir deyişle, öğrenciler kendileri haricindeki kardeş sayılarını seçecektir. Kardeşi olmayan öğrenciler “Kardeşim yok” seçeneğini işaretleyecektir.

 

Soru 3- Babanızın mesleği nedir?

 

Soru 5- Annenizin mesleği nedir?

 

Bu soru yanıtlanırken babanın şu anki durumu göz önüne alınacaktır. Örneğin, baba memur emeklisiyse “Kamu personeli (devlet çalışanı)” DEĞİL, “Emekli” seçeneği işaretlenecektir. Baba daha önce bir işte çalışmış, ancak şu an işsiz ise “İşsiz” seçeneği işaretlenecektir.

Anne için de aynı durum söz konusudur. Anne daha önce bir işte çalışmış olsa bile şu anda çalışmıyor ise ya da hiç çalışmamış ise “İşsiz” seçeneği işaretlenecektir. Ancak anne kendi tercihi ile çalışmıyor ise “Ev hanımı” seçeneği işaretlenecektir. Anne emekli ise, şu anda çalışmıyor olsa bile “Emekli” seçeneği işaretlenecektir.

         Anne-babası hayatta olmayan öğrenciler bu soruları cevaplarken, anne-babanın vefat etmeden önceki son durumunu göz önüne alacaktır. Örneğin baba vefat etmeden önce esnaf ise “Serbest meslek sahibi - esnaf - işletme sahibi” seçeneği işaretlenecektir.

7- Ailenizin aylık TOPLAM geliri yaklaşık ne kadardır (annenizin, babanızın maaşı ve diğer gelirlerinizin tamamı)?

 

Aile bireylerinin (anne, baba, kardeşler) TOPLAM kazancı işaretlenecektir. Gerekirse öğrencilere hesaplamaları konusunda yardımcı olunuz.

 

8- Evinizde aşağıdakilerden hangileri bulunmaktadır? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

 

Verilen seçeneklerden hangileri uygunsa tamamı işaretlenecektir.

 

 11- İlkokul birinci sınıfa başlamadan önce okul öncesi eğitim (ör. anasınıfı, kreş veya anaokulu) aldınız mı? Aldıysanız ne kadar süreyle aldınız?

 

Süre, öğrencinin aldığı tüm okul öncesi eğitim süresi toplanarak hesaplanacaktır.

 

12- Evinizde dergi, gazete ve ders kitapları DIŞINDA yaklaşık olarak kaç kitap bulunmaktadır?

 

Kitap sayısı hesaplanırken dergi, gazete ve ders kitapları DÂHİL EDİLMEYECEKTİR.

 

14- Okulla ilgili çalışmalarınızda (sınıfla ilgili işler, ev ödevleri, sınıf dışındaki çalışmalar yapmak için) internete hangi amaçlarla bağlanırsınız (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)?

Uygun olan seçeneklerin tamamı işaretlenecektir. İnternete hiç bağlanmıyorum/internet bağlantımız yok diyen öğrenciler bu soruyu boş bırakabilir.

 

OKULUNUZ VE OKULUNUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİZ

 

Bu bölümde yer alan soruların seçenekleri azalandan artana doğru (Örneğin, Hiç-Bazen-Çoğu zaman-Her zaman) sıralanmıştır. Öğrencilerimiz, verilen ifadeye tamamen katılıyorsa “her zaman”, hiç katılmıyorsa “Hiç” seçeneğini veya katılma durumlarına göre diğer seçenekleri işaretleyecektir.

 

OKULUNUZDA MATEMATİK, FEN BİLİMLERİ, TÜRKÇE DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ

 

Anketin son bölümünde öğrencilerimizin matematik, fen bilimleri ve Türkçe derslerine olan ilgi-sevgi düzeyi, bu derslerdeki öz yeterlilik algıları, bu derslere verdikleri değer ile ilgili sorular bulunmaktadır. Seçenekler “Kesinlikle katılmıyorum- Katılmıyorum- Katılıyorum-Katılıyorum” şeklinde verilmiştir. Öğrencilerimiz verilen ifadeleri dikkatli bir şekilde okuyarak bu ifadelere katılma derecelerine göre bu soruları cevaplayacaklardır.

Fatih Mahallesi 1124 Sok. No.13 İç Kapı No.1 Efeler / AYDIN - 0256 226 85 90

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.